Bertrums

Toegepaste Automatisering

Vughterstraat 169

5211 GB 's-Hertogenbosch

Gsm.: (06) 55 39 68 78

helpdesk@bertrums.info

Home | Maatwerk in Applicaties | Maatwerk in opleidingen | Secretariële ondersteuning |

Maatwerk in voorbereiding
Op een vragenlijst kan door iedere cursist aangegeven worden of deze de kennis beheerst of niet. Daarnaast kan de cursist aangeven of er interesse is om deze kennis te verwerven.
Op deze manier heeft de cursusleider goed inzicht in het beginniveau van de cursisten en kunnen de te behandelen onderwerpen afgesproken worden.Voorbereiding

Trainingswijze

Excel

Word

Outlook

Powerpoint

Acces